พลังของพวกเรามีความหมาย

ไม่ว่าจะเป็นการลงมือทำอะไรบางอย่างทะเลไทยของเรา ทั้งการสนับสนุนงานรณรงค์ หรือร่วมเป็นอาสาสมัครร่วมกิจกรรมปกป้องทะเลไทย พลังของเราก็จะเป็นส่วนสำคัญที่จะฟื้นฟูทะเลไทยให้กลับมาสมบูรณ์ และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของคนไทยที่ยั่งยืนและปลอดภัย