หน้าแรก

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ประมงพื้นบ้านจังหวัดสงขลา (27 ส.ค. 62)
รุกคืบ สมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน ขอพบรัฐมนตรีเกษตรฯ เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาประมง (21 ส.ค. 62)
จัดหนัก สมัชชาใหญ่ประมงพื้นบ้านสตูล ร่วมแสดงพลังจุดยืนต่อต้านเครื่องมือผิดกฎหมายและทำลายธรรมชาติ (17 ก.ค. 62)

ติดต่อเรา

Address
57/219-220 หมู่บ้านเคหสถานครูไทย ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
E-mail: Raktalaethai@Yahoo.Co.Th Phone: 089-4666063