พื้นที่การทำงาน

1. พื้นที่จังหวัดสตูล


ที่ตั้ง
สมาคมชาวประมงพื้นบ้านปากน้ำ

368 ม.4 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู 91110

2. พื้นที่จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง ตอนบน
สมาคมประมงพื้นบ้านชายฝั่งอ่าวไทย อำเภอสทิงพระ
ที่ตั้ง ตอนล่าง
สมาคมเรือประมงชายฝั่งคลองนาทับ